BEPLANTING

Planten zijn zeer bepalend voor de sfeer in uw tuin. Met planten wordt de nadruk gelegd op de natuurlijke sfeer in de tuin. De vormen geuren en kleuren zijn heel belangrijk. Er moet goed gekeken worden naar wat de mogelijkheden van een plant zijn. Hoe groot ze worden, of ze al dan niet bloeien,welke kleur,welke standplaats en wat het onderhoud van zo’n plant is. Over het algemeen is het zo dat bloemenborders met vaste planten zeer veel onderhoud vergen. Planten zijn ook nuttig voor het lokken van allerlei vogels en andere diersoorten, natuurlijk ook afhankelijk van waar u woont.